Kundnöjdhet med kvalitet


 

Hälsa, säkerhet, miljö, och dokumentation

Kundnöjdhet är ett av våra kärnvärden. Vi arbetar hårt för att säkerställa att de produkter du säljer till dina kunder uppfyller de striktaste europeiska och nationella regelverken beträffande produkter och dokumentation.

Ett annat kärnvärde är social efterlevnad.  Det är därför vi är stolta över att vara en del av Amfori, ett världsomspännande initiativ för social efterlevnad, som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i fabriker världen över och uppnå hållbara leveranskedjor.


Learn more about Amfori
 


Introduktion av nya produkter

Varje ny produkt som vi presenterar har genomgått omfattande labbtester för att garantera högsta möjliga standard. Du kan enkelt hitta försäkran om överensstämmelse, säkerhetsdatablad och andra särskilda produktcertifieringar på den relevanta produktens sida om produktinformation genom att klicka på knappen. Kontakta oss om du har frågor eller vill beställa ett dokument.


Supplier control

 

Leverantörskontroll

Vi genomför regelbundna leverantörsutvärderingar och följer upp resultat som säkerställer att vi alltid levererar rätt produktkvalitet varje gång. Detta innefattar:

  • Granskning och leverantörer
  • Granskning av logistik och kvalitet
  • Leverantörsutveckling
Operational quality

 

Verksamhetskvalitet

Vårt kvalitets-team utför intensiva kontroller före leverans, baserade på riskbedömning och statistiska metoder (AQL-nivå II). Alla kvalitetsproblem leder till förbättringar av produkter och processer.  De här förebyggande åtgärderna gör det möjligt att vi kan garantera en jämn kvalitet.

  • Kontroll före leverans
  • Hantering av klagomål
  • Produkt- och processförbättringar
Customer service

 

Kundtjänst

Vår internationella kundtjänst är utrustad med specialkunskap om produkterna, och de hjälper dig gärna med eventuella tekniska problem, returer eller frågor om våra produkter.  Som en andra försvarslinje arbetar våra kvalitets-team i nära samarbete med våra produktchefer och tillverkare, för att lösa eventuella problem som kan uppstå.


Du har valt 0 av 0 produkter att jämföra. (välj en till)

Jämför
Till toppen